Ressonància Magnètica

Ressonància Magnètica Manresa
Maquinària per a la ressonància magnètica a l'IMI

La ressonància magnètica nuclear (RMN) és un examen mèdic no invasiu que ajuda als metges perquè puguin diagnosticar i tractar malalties.

La RMN utilitza un camp magnètic molt gran, polsos de radiofreqüència i un PC per crear imatges detallades dels òrgans, parts toves, ossos, i pràcticament la resta de les estructures internes del cos. Així, les imatges poden examinar-se en el monitor del PC, enviar-se electrònicament, imprimir-se o copiar-se a un CD. La RMN no utilitza radiacions ionitzants (raigs X).

Les imatges obtingudes a la RMN permeten als metges avaluar millor diferents parts del cos i determinar la presencia de certes malalties que no es podrien avaluar adequadament amb altres mètodes per imatges com els raigs X, els ultrasons o les tomografies axials computeritzades (TAC).