Densitometria Òssia

Densitometria a Manresa

L'examen de la densitat òssia, també anomenada absorciometria de raigs X d'energia dual (DXA) o densitometria òssia, és una forma millorada de tecnologia de raigs X que s'utilitza per mesurar la pèrdua òssia. DXA és l'estàndard actual establert per mesurar la densitat mineral òssia.

Els raigs X (radiografia) és un examen mèdic no invasiu que ajuda als metges a diagnosticar i tractar les alteracions mèdiques. La presa d'imatges amb raigs X suposa l'exposició d'una part del cos a una petita dosi de radiació ionitzant per produir imatges de l'interior del cos. La radiació absorbida pel pacient és extremadament petita, menys de la desena part de la dosi d'una radiografia de tòrax convencional.