PROCEDIMENT

A diferència dels examens convencionals de raigs X i l'exploració per tomografia computarizada (TC), la RMN no depen de la radiació ionizant. En canvio, estan dins del imán, les ones de radio redirreccionen els eixo de protons que estan giran, i que son els núclis dels átoms d'hidrogen, en un camp magnètic potent.
El camp magnètic es produeix al passar una corrient elèctrica a través de les bobines de cable de la majoria de les unidates de RMN. Altres bobines, ubicades en la màquina i, en alguns casos, ubicades al voltant de la part del cos que s' explora, emeten i reben ones de radio, produïnt senyals que serán detectades per les bobines.
Acte seguit, una computadora processa les senyals i genera una serie d'imatges, cada una de les quals mostra una part del cos. Les imatges poden ser estudiades desde diversos ángles pel radiòleg encarregat de la interpretació.
Freqüenment, la diferenciació entre teixit anormal (malalt) i teixit normal és millor amb la RMN que amb altres modalitats d'imatges tal com raigs-X, TAC y ultrasons.