REALITZACIÓ

Les exploracions per RMN poden realitzar-se en els pacients hospitalitzats o ambulatoris.
Vostè es situa a la taula d’examen mòbil. S’utilitzaran unes tires i un capçal que l’ajudaran a restar immòbil i mantindré la posició correcta durant el procés.
Dispositius que contenen las bobines capaces d’emetre i rebre ones de radio seran col·locades al voltant o en forma adjacent a l’àrea del cos que serà estudiat.
Si s'utilitza un material de contrast durant l'examen de RMN, una infermera o el tècnic li canalitzarà una vena del braç o la mà, col·locant una via endovenosa, administrant una solució salina per evitar el bloqueig de la mateixa fins que s'injecti el material de contrast.
Vostè es situara dins de l'iman de la unitat de RMN i el radiòleg i el tècnic abandonaran l'habitació mentre es porta a terme l'examen de RMN.
Si s'utilitza un material de contrast durant l'examen, serà injectat a la via endovenosa després d'una sèrie d'exploracions basals. Durant o a continuació de la injecció es prendrà una sèrie d'imatges addicionals.
Quan es completa l'examen, li demanaran que esperi un moment fins que el tècnic o radiòleg controli les imatges en cas que necessiti imatges addicionals.
En general, els exàmens de RMN inclouen múltiples passades (seqüències), algunes d'elles poden durar diversos minuts.
En general, l'examen es completa en 30 - 45 minuts.
En les exploracions ARTRO-RM, es realitzarà primer una artrografia convencional. Durant aquest procediment, el material de contrast pot ser injectat en l'articulació en qüestió (generalment, a l'espatlla, al maluc o al canell) abans de la RMN per tal de visualitzar les estructures de l'articulació amb més detall.
L'espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN), que proporciona informació addicional sobre els productes químics presents en les cèl·lules del cos, també es pot fer durant l'examen de RMN, això pot allargar l'examen 15 minuts més.