Empresa

El principal objectiu de l'Institut Mèdic per la Imatge (IMI) és oferir als nostres clients (hospitals, mútues i pacients) tot tipus d'exploracions de Ressonància Magnètica, Medicina Nuclear i Densitometria Òssia amb l’última tecnologia, avalades pels més prestigiosos metges del territori, especialistes en radiologia i medicina nuclear amb una sòlida trajectòria.

Una oferta de serveis adaptats a cada persona i centre, sense llistes d’espera i amb una ràpida entrega del resultat de l'exploració.

Un recorregut per les fites més rellevants de l’IMI fins als nostres dies permet comprovar que s’ha consolidat com una companyia de referència al sector, amb una filosofia de compromís amb les persones, que aposta per la innovació i la tecnologia per al desenvolupament del futur.

La nostra empresa va ser fundada l'any 1999 per un patronat d'empreses privades de l'entorn sanitari del Bages, la principal participació de les quals correspon a l’entitat sense ànim de lucre Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, i a COAB.

L'activitat es va iniciar amb l’adquisició d’un aparell de Ressonància Magnètica Toshiba de 0.5 Teslas, amb què cobríem les demandes de les mutualitats i dels hospitals del territori, principalment, del Bages, Berguedà i Solsonès, així com les dels usuaris privats.

Posteriorment, a final del 2001 l'Institut Mèdic per la Imatge va adquirir una gammacàmera Philips amb la qual vam començar a realitzar les principals exploracions gammagràfiques. I l’any 2004 vam adquirir una màquina de RM d'alt camp (1.5 Teslas) d’última generació (Siemens Symphony Quantum Maestro Class), que ens permetia practicar qualsevol tipus d'exploracions de RM: Angio-RM; RM Hepàtica; Colàngio-RM; RM Urològica; Ginecològica; Pancreàtica; Articulacions Témporo-Mandibulars; RM Mamària i RM-Espectroscòpia de Pròstata, entre altres.

A més a més d’aquesta àmplia oferta, la companyia també va adquirir una nova Gamma càmera Siemens DIACAM HD3 per al servei de MN i un Densitòmetre Digital Hologic QDR amb capacitat per valorar qualsevol part del cos, alhora que s’iniciava en la pràctica d’exploracions convencionals en patologia osteomuscular o neurològica.

Un altre exemple de solució innovadora va ser l’aposta, el 2007, per una màquina oberta Siemens Magnetom C de 0.35T que permetia realitzar la major part d'exploracions de RM amb una alta qualitat, indicada especialment per a pacients claustrofòbics.

D’acord amb la seva política de recerca continua en les noves tecnologies, l’IMI també s’ha dotat d’un sistema d’informació amb què s’han digitalitzat tots els processos de l’empresa, tant de dades com d'adquisició i processat d'imatges. El sistema PACS (Picture Archiving and Communications System), gestionat pel software RAIM-SDI que desenvolupa el Centre d'Imatge Mèdica Digital de la UDIAT de Sabadell i tres potents servidors HP amb un sistema d'arxiu online en RAID de discs durs, en són els responsables.

Aquestes solucions tecnològiques estan pensades per oferir serveis de teleradiologia, tant per a les exploracions de RM com per a les de Gammagrafia, a les quals poden accedir els nostres metges especialistes de referència d'hospitals de tercer nivell, així com els nostres clients (metges sol·licitants) des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Per a fer-ho, tan sols és requereix una contrasenya específica proporcionada pels nostres tècnics, que garanteix la seguretat de l'accés a dades mèdiques confidencials.

La nostra aposta per la innovació tecnològica està representada per un equip de metges rigorosos a la RM, tots ells radiòlegs especialistes i amb formació MIR, i una sòlida experiència en el camp de RM. Entre altres, aquest equip està integrat per professionals de la Fundació Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la UDIAT de Sabadell, coordinats pel Dr. Rafael Páez.

A més a més, l’IMI treballa amb una organització per òrgano-sistema, amb dos especialistes dedicats a la neuroradiologia, dos de múscul-esquelètic, un de patologia mamària, dos de patologia abdominal i un que s'encarrega de la patologia vascular; i forma part de La Unió (www.uch.cat), una associació empresarial de centres sanitaris de titularitat privada.

En última instància, el servei de Medicina Nuclear de l'IMI està format per metges especialistes en medicina nuclear, coordinats pel Dr. Manuel Murillo, que compten amb l’expertesa d’un equip de cardiòlegs de la Fundació Althaia de Manresa que col·laboren amb les exploracions cardíaques.

Des de l'any 2012 i actualment estem utilitzant una nova gammacàmera híbrida de la mateixa marca SIEMENS model SYMBIA T, amb capacitat per realitzar estudis SPECT/CT amb fusió d'imatges morfo metabòliques.

 

Política de Qualitat


L’IMI té com a objectiu principal satisfer els requisits i les expectatives dels seus clients i usuaris assegurant així la continuïtat de l’empresa a llarg termini.

Per això ESTABLEIX, DECLARA i ASSUMEIX els següents principis:


1. La Qualitat dels serveis de diagnòstic per la imatge que presta l’IMI és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa.

2. Els requeriments i les expectatives dels clients i dels usuaris, així com les disposicions legals sanitàries, són els principals criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, amb l’objectiu final de la satisfacció del client i de l’usuari.

3. La QUALITAT és una TASCA COMÚ a tot el personal de l'empresa. Cada empleat de l’IMI és responsable de la qualitat de la seva feina.

4. La competència i la formació contínua del personal es considera una via indispensable per mantenir i incrementar la competitivitat de l’empresa.

5. El Responsable de Qualitat és responsable d’IMPULSAR la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, comprovant la seva aplicació i promovent de forma constant la millora contínua en tots els processos de l’empresa.

6. La Direcció de l’IMI assegura la disponibilitat dels recursos necessaris pel correcte funcionament del sistema de gestió de la qualitat.