RGPD

L'informem que vostè (Usuari), per a enviar la sol·licitud de contacte a través de qualsevol dels formularis de www.imi.es és necessari que ens proporcioni determinades dades de caràcter personal.


De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, els informen que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE SL amb CIF B61642120 i domicili social en el C/CAPUTXINS 16 08241, MANRESA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les cessions i les transferències internacions que INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE SL tingui previst realitzar:


  - Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies.
  - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment donat.
  - Base legítima: el consentiment de l’interessat.

Al mateix temps, l’informem de que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment donat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal C/CAPUTXINS 16 08241, MANRESA (BARCELONA) o al correu electrònic dpd@imi.es. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca(*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència, s’entendran com a necessaris per a dur a terme les finalitats anteriorment mencionades.

Amb l’enviament d’aquest formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE SL.
Alhora des de el 24 d’octubre del 2006 estem adherits al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.