Instal·lacions

Imatge de la recepció de l'IMI
Recepció de l'IMI / Recepción del IMI

Actualment, la nostra empresa treballa amb una RM 1.5T Siemens Symphony Maestro Class Quantum, una RM Oberta Siemens Magnetom C! de 0.35T, un Densitòmetre Hologic Explorer i una Gammacàmera híbrida Siemens SYMBIA T.

Institut Mèdic per la Imatge disposa dels sistemes PACS (Picture Archiving and Communication System) i RIS (Radiology Information System), gestionats pels programes RAIM i SDI del laboratori d’Imatge Digital de la UDIAT, encarregats de gestionar les imatges dels estudis realitzats així com els historials de cada exploració realitzada.
Disposem d'una connexió per radio-enllaç de 10Mb simètrics d'ample de banda per garantir el correcte accés de forma remota al sistema .

Gràcies a aquestes solucions innovadores, els nostres clients poden accedir digitalment als informes i a les imatges dels seus pacients d’una manera còmoda i àgil.