RISC-BENEFICI

Beneficis
La RMN és una tècnica de diagnòstic per la imatge que no requereix exposició a la radiació.
Les imatges de RM de les estructures de parts toves del cos (en especial:  músculs, ossos i articulacions) s’aprecien amb més claredat i amb més  detall que les que s’obtenen amb altres mètodes de diagnòstic per la imatge. Això fa  de la RMN una eina molt valuosa pel diagnòstic i possible anticipació a la detecció de moltes patologies, fins i tot els tumors.
La RMN pot distingir teixits anormals dels teixits normals amb molta més precisió que altres exàmens de diagnòstic per la imatge ( raig X, TAC, etc).
La RMN fa possible descobrir anormalitats que poden quedar ocultes pels ossos amb altres mètodes d'exploració.
El material de contrast utilitzat en exàmens de RMN tenen menys probabilitats de produir una reacció al·lèrgica que els materials a base de iode, utilitzats per raigs X convencionals i exploracions per TC.
Les imatges per RM permeten als metges veure clarament fins i tot petits esquinços,lesions de tendons, lligament, músculs i algunes fractures que no es poden veure mitjançant els raigs X.
 


Riscos
L’examen de RMN casi no suposa riscos al pacient si es segueixen les pautes de seguretat apropiades.
Si s’ha utilitzat sedació, pot haver riscos d’excés de sedació. El tècnic, infermera o el metge controlaran les seves constants vitals per minimitzar el risc.
Mentre que l’intens camp magnètic no és perjudicial en si, els dispositius mèdics implantats que contenen metall poden deixar de funcionar correctament o causar problemes durant l’exploració de RMN.
Hi ha un lleuger risc que es produeixin reaccions al·lèrgiques alhora d’injectar el material de contrast. Aquestes reaccions normalment solen ser benignes i de fàcil control a traves de medicació. Si s’experimenten símptomes d’al·lèrgia, un radiòleg o metge estarà disponible per l’ajuda immediata.
La fibrosis sistèmica nefrógena és actualment una complicació reconeguda però rara de la RMN, que es creu que és causada per la injecció d’altes dosis del material de contrast gadolini en pacients amb disfunció renal severa.
Si s’injecta material de contrast a l’articulació, pot haver-hi complicacions relacionades tals com infecció, sagnat o dolor.
Els fabricants del medi de contrast intravenós indiquen que les mares no han d’alletar als seus nadons durant 24-48 hores després d’haver-se injectat el contrast.