Medicina Nuclear

Medicina Nuclear a Manresa

La medicina nuclear es defineix com la branca de la medicina que utilitza els isòtops radioactius pel diagnòstic terapèutic i investigació mèdica.

Les tècniques de medicina nuclear més comuns es centren en dos grans àrees mèdiques: diagnòstic i terapèutic.

La majoria d'exploracions poden complementar-se amb SPECT i CT de baixa dosis per localització de lesions, caracterització d'aquestes i per correcció d’atenuació.