EQUIP

Ressonància Magnètica Manresa
Symphony Maestro Class

La unitat de RMN tradicional és un gran tub de forma cilíndrica envoltat per un iman circular. Vostè haurà de recolzar-se sobre la taula d'examen que llisca cap al centre de l'iman.

Algunes unitats de RMN, anomenades sistemes de diàmetre curt, són dissenyades perquè l'iman no ho envolti completament; altres són obertes als costats (RMN oberta). Aquestes unitats són particularment útils per examinar als pacients que tenen por a romandre en llocs reduïts i aquells de talla molt gran.

La computadora que processa la informació de la ressonància es troba en una habitació a part de la de l'escàner.
El nostre centre disposa de dos equips de RM:
RM Oberta (de baix camp : 0.3 T)
RM Convencional (d’alt camp : 1.5 T)