Equips de DXA

Hi ha dos tipus d'equips de Densitometria òssia: dispositius centrals i dispositius perifèrics.

Els dispositius centrals mesuren la densitat òssia al maluc i la columna lumbar, i en general es troben en hospitals i consultoris mèdics. Els dispositius centrals estan equipats amb una taula on es troba el generador i un braç suspès on es troben els detectors.

Els dispositius perifèrics mesuren la densitat òssia al canell, al taló o al dit i en general es troben disponibles en farmàcies o unitats sanitàries mòbils.

El dispositiu perifèric és molt més petit que el dispositiu central de DXA. És un aparell portàtil semblant a una caixa amb un espai per col·locar el peu o l'avantbraç per a la presa d'imatges.