Preparació

El dia de l'examen vostè pot menjar amb normalitat. No haurà d'ingerir suplements amb calci durant almenys 24 hores abans de l'examen.
Haurà d'utilitzar roba còmoda i solta, evitant peces que tinguin tancaments, cinturons o botons de metall. S'han de treure els objectes tals com a claus o carteres que poguessin trobar-se a l'àrea a examinar.

Se li pot sol·licitar que es tregui tota o part de la seva vestimenta i que utilitzi una bata durant l'examen. També se li pot sol·licitar que es tregui joies, dentadures postisses, lents i qualsevol objecte de metall o vestimenta que pugui interferir amb les imatges de raigs X.
Informi al seu metge si recentment s'ha realitzat alguna exploració amb bari o li han injectat un mitjà de contrast per a una tomografia axial computada (TAC) o una prova amb radioisòtops. Pot haver d'esperar de 10 a 14 dies abans de realitzar-se l'examen densitomètric.
Les dones sempre han d'informar al seu metge i al tècnic especialista de raigs X si existeix la possibilitat d'embaràs. Molts exàmens per imatges no es realitzen durant l'embaràs ja que la radiació pot ser perillosa per al fetus. En cas que sigui necessari l'examen de raigs X, es prendran precaucions per minimitzar l'exposició del nadó a la radiació.