Vascular

La ressonància magnètica nuclear vascular, també coneguda com Angioressonància, és un mètode no invasiu que permet l’avaluació de les artèries i venes de qualsevol part del organisme amb gran exactitud. L'Institut Mèdic per la Imatge incorpora al seu equip de ressonància magnètica d'alt camp novetats molt interessants.
 
Aquestes novetats milloren les tècniques que ja s’utilitzaven guanyant resolució tant espacial com temporal (TWIST) i inclouen un paquet exclusiu de software i seqüències denominat NATIVE que permet incloure els pacients amb insuficiència renal greu, que actualment estaven contraindicats per fer aquest tipus de ressonàncies.
 
NATIVE ens permet l’estudi de les artèries del tòrax, de l'abdomen i de les extremitats inferiors sense l’administració de contrast.