Cardiologia

La ressonància magnètica cardíaca o cardio-rm ens permet l’estudi integral del cor i dels grans vasos sanguinis.

L'Institut Mèdic per la Imatge incorpora als seus equipaments el software i el conjunt de seqüències que permeten fer tot tipus d’estudis de cardio-rm:
 
- Estudis morfològics i funcionals
- Estudis de perfusió cardíaca
- Estudis de necrosi i viabilitat miocardíaca
- Estudis de caracterització tissular
- Estudis de fluxos
- Angioressonància
- Estudi de coronàries