Abdomen

L'exploració RM abdominal, a més de ser una tècnica complementària de contrastada importància, és també tècnica d'elecció en moltes de les patologies abdominals per la seva  resolució espacial i tissular, que permet, amb les noves actualitzacions, una significativa millora en la qualitat d'imatge i l'escurçament dels temps d'exploració.

L''IMI actualitza els estudis abdominals, tant en les exploracions organoselectives (fetge, pàncrees, etc.) i d'abdomen complet (oncologia) com en les tècniques específiques (Colangio-RM,uro-RM, entero-RM, difusió, espectroscòpia, angiografía, etc.) amb aquestes innovacions.