Neurologia

La ressonància magnètica s’ha establert com una eina molt valuosa en el camp de la neurociència. Des dels inicis, per la gran resolució i diferenciació tissular, la RM ha guanyat terreny a altres tècniques d’imatge.
 
En contínua evolució, les noves tècniques permeten no només veure la morfologia sinó també aspectes funcionals, com la difusió de les molècules, la perfusió sanguínia dels teixits i aspectes metabòlics de les lesions amb l’espectroscòpia per RM.
 
L'Institut Mèdic per la Imatge actualitza l’apartat de neurologia amb seqüències d'última generació DIR, SWI, ESPECTROSCÒPIA MULTIVOXEL, PERFUSIÓ i AGIORM i en millora tots els protocols bàsics.