Gammagrafia Tiroïdal

Mètode: 
Administració d'un producte per via endovenosa que s’incorpora a la glàndula tiroïdal i amb la realització d'una gammagrafia permet la valoració de la funció i la presencia d'estructures nodulars.
Preparació: 
No és necessària la preparació del pacient.
Duració: 
La prova dura 5 o 10 minuts i es realitza entre 15 o 30 minuts després de l’administració del traçador.