Gated-SPECT de perfusió miocardíaca en esforç i repòs

Mètode: 
Administració d'una substància marcada amb un isòtop, que permet visualitzar la circulació a nivell miocàrdic i valorar la seva contractilitat en condicions d’esforç i de repòs. Es tracta de fer una prova d’esforç en una bicicleta estàtica per això és recomanable portar roba i sabates còmodes.
Preparació: 
3-4 hores en dejú i sense begudes estimulants des del dia abans (café, te, begudes amb cola, alcohol, ..)
Duració: 
La prova habitualment es realitza en un sol dia i dura entre 4 o 5 hores, però no és necessària la permanència en el centre durant tot aquest temps.