Maquinària

L’equipament que disposa el nostre centre per a la realització de les exploracions és una gamma-càmera híbrida de dos capçals i un sistema TAC, de funcionament simultani amb fusió d’imatges funcionals i estructurals, que permet la localització i caracterització de les lesions així com aplicar correcció d'atenuació a imatges tomogammagràfiques, de gran utilitat en els estudis cardíacs. El departament de radiofarmàcia del centre disposa de l’equipament necessària per el marcatge cel·lular “in vitro”.