LOPD

L'informem que vostè (Usuari), per a enviar la sol·licitud de contacte a través de qualsevol dels formularis de www.imi.es és necessari que ens proporcioni determinades dades de caràcter personal.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l'Institut Mèdic per la Imatge SL. (Entitat), d'acord amb el que estableix l'article 4,5 i 6 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), el qual serà processat exclusivament per donar el servei requerit per l'Usuari.
 Aquestes dades es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'Usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l'Usuari.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat. 
L'usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per a exercir els drets descrits, i per a qualsevol aclaració, pot dirigir-se per escrit mitjançant una instància al director de l'Entitat a través de la següent direcció: C/ Caputxins, núm., 16, MANRESA 08241.

En relació a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Institut Mèdic per la Imatge SL té registrats els fitxers de personal, pacients i administració des de el maig del 2003 i el fitxer de videovigilància des de juliol del 2012 a la Agencia Española de protección de Datos.

Alhora des de el 24 d’octubre del 2006 estem adherits al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.